Nižšie nájdete odborné články, ktoré pre Vás
pripravujú spolupracujúci odborní lekári.
Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, môžete nám napísať.

Lymfedém

Obr.1 primárny lymfedém ľavej HK

primárny lymfedém ľavej HK

Lymfedém je opuch niektorej časti tela vzniknutý nefyziologickým nahromadením lymfy - miazgy a je najčastejšie asymetrický.
Základné delenie je na primárnu a sekundárnu.

Primárne lymfedém vzniká na základe vrodenej poruchy vývoja lymfatického systému a je najčastejšie na dolných končatinách. Môže sa objaviť hneď po narodení alebo až po 35 roku ako neskorá forma. Často býva aj rodinné postihnutie.

Sekundárny lymfedém je vyvolaný zásahom do lymfatického systému ako napríklad operácia, úraz, ožiareniea pod.

Rozsah opuchu sa delí na:

 • I. štádium - reverzibilné, opuch mizne cez noc
 • II. štádium - ireverzibilné, opuch pretrváva a je už ráno, počas dňa sa zhoršuje
 • III. štádium - elefantiáza - ťažké väzivové zmeny na koži a podkoží, často s bradavičnatými výrastkami

Častá komplikácia lymfedému je ruža. Jedná sa o zápal kože a podkožia s celkovými príznakmi ako horúčka, zvracanie, celková nevoľnosť, pri ktorej vzniká na koži červená plocha a opuch. Príslušné lymfatické uzliny bývajú zväčšené a bolestivé.

Obr.2 primárny lymfedém pravej DK

primárny lymfedém pravej DK

Liečba:

 • manuálnej lymfodrenáže - zvláštny typ masáží, pri ktorých sa snažíme uvoľniť a postupne vyprázdňovať lymfatické cesty, aby mohlo dochádzať k odtoku lymfy. Toto ošetrenie je časovo náročné a musí ho vykonávať špeciálne vyškolený personál.
 • kompresívne liečba - prikladanie špeciálnych kompresívnych obväzov niekedy podkládaných zvláštnym penovým materiálom. Obväzy majú byť minimálne elastické - takzvané krátkoťažné . Ponechávajú sa pokiaľ možno aj cez noc do ďalšieho ošetrenia manuálnymi lymfodrenážami. Ošetrenie sa vykonáva 1x denne, za hospitalizácie 2x denne po dobu 3 týždňov. Po redukcii opuchu predpisujeme chorému kompresívne návlek alebo pančuchu II. alebo III. kompresívnej triedy . Pančuchu si musí pacient vyskúšať pod dohľadom skúseného personálu v lekárni alebo v predajni zdravotníckych potrieb. V niektorých prípadoch je nutné nechať zhotoviť pomôcku na mieru.
  Prístrojové kompresívne ošetrenie - na doplnenie liečby sa používajú prístroje k intermitentná kompresiu. Návlek na hornú alebo dolnú končatinu, prípadne aj brucho sa skladá z jednotlivých segmentov a tlakovou vlnou postupne nafukuje a tým zlepšujú obehové pomery na končatine.
 • cvičenia a polohovanie . Cvičí sa špeciálne cviky vždy s kompresiou bandážami, v pančuchách či pažných návlekoch.
  Polohovanie sa vykonáva pomocou podkladanie nôh postele a molitanovým vankúšom u horných končatín na noc.
 • celková preventívne opatrenia , čo znamená napríklad dodržiavanie primeranej váhy, aktívny pohyb, vyhýbanie sa dlhému státiu či sedeniu, udržiavanie v čistote predovšetkým medziprstí dolných končatín. Všetky drobné poranenia včas ošetriť.
  Pri dodržiavaní všetkých týchto zásad sa nám väčšinou podarí udržať lymfedém v redukovanom stave.
  Toto predovšetkým závisí od dobrej aktívnej spolupráci s pacientom, prípadne s jeho rodinnými príslušníkmi.