Nižšie nájdete odborné články, ktoré pre Vás
pripravujú spolupracujúci odborní lekári.
Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, môžete nám napísať.

Lymfedém

Obr.1 primárny lymfedém ľavej HK

primárny lymfedém ľavej HK

Lymfedém je opuch niektorej časti tela vzniknutý nefyziologickým nahromadením lymfy - miazgy a je najčastejšie asymetrický.
Základné delenie je na primárnu a sekundárnu.

Primárne lymfedém vzniká na základe vrodenej poruchy vývoja lymfatického systému a je najčastejšie na dolných končatinách. Môže sa objaviť hneď po narodení alebo až po 35 roku ako neskorá forma. Často býva aj rodinné postihnutie.

Sekundárny lymfedém je vyvolaný zásahom do lymfatického systému ako napríklad operácia, úraz, ožiareniea pod.

Rozsah opuchu sa delí na:

  • I. štádium - reverzibilné, opuch mizne cez noc
  • II. štádium - ireverzibilné, opuch pretrváva a je už ráno, počas dňa sa zhoršuje
  • III. štádium - elefantiáza - ťažké väzivové zmeny na koži a podkoží, často s bradavičnatými výrastkami

Častá komplikácia lymfedému je ruža. Jedná sa o zápal kože a podkožia s celkovými príznakmi ako horúčka, zvracanie, celková nevoľnosť, pri ktorej vzniká na koži červená plocha a opuch. Príslušné lymfatické uzliny bývajú zväčšené a bolestivé.

Kompresívna terapia u chronického žilového ochorenia

foto autora

Prof. MUDr. Alena Pospíšilová CSc

Chronické žilové ochorenie dolných končatín patrí k závažným zdravotným, sociálnym a ekonomickým problémom vo vyspelých krajinách sveta a medzi chorobami súčasnej populácie zaujímajú jedno z popredných miest. V produktívnom veku sú často spojené s dlhou pracovnou neschopnosťou, prípadne môžu byť príčinou invalidity.

Napriek významným pokrokom súčasnej liečby chronickej žilovej nedostatočnosti metódami chirurgickými a sklerotizačnými, udržala si najdôležitejší význam liečba vonkajšou kompresiou. Najmä pri postihnutí hlbokého žilového systému, predstavuje kompresívna terapia väčšinou jedinú liečebnú možnosť a je právom označovaná ako "conditio sine qua non" (podmienka, bez ktorej to nie je možné).

Princípom tejto liečby je zlepšenie žilovej cirkulácie, odstránenie prejavov hromadenia žilovej krvi az toho vyplývajúcich ďalších dôsledkov, prejavujúcich sa poškodením kože a tkanív podkožných. Vedľa terapeutického efektu má kompresívna terapia účinok profylaktický.

Akým spôsobom ovplyvňuje kompresívna terapia chronickú žilovú nedostatočnosť?

Kompresia vyvíja príslušný tlak na končatinu použitím rôznych materiálov od elastických až po rigidné. Kompresívna terapia tak predstavuje priamu aplikáciu graduovaného tlaku, ktorý korešponduje s tlakom hydrostatickým - dole najväčší, smerom nahor klesajúci.