Kŕčové žily

zdravá a chorá žíla

A - chorá žila, B - zdravá žila

Kŕčové žily sú najbežnejším cievnym ochorením, ktoré postihuje najmä obyvateľov vyspelých krajín. Kŕčovými žilami trpí asi 40% žien a 20% mužov.

Čo sú kŕčové žily a ako vznikajú

Kŕčové žily (varixy) sú žily náchylné k rozšíreniu - najviac na dolných končatinách. Tieto žily sú často zosilnené, modré. Vyskytujú sa buď v povrchovom alebo hlbokom žilovom systéme.

Ak chceme porozumieť príčinám vzniku kŕčových žíl a možnostiam prevencie či ich liečby, musíme popísať cestu krvi do končatiny a jej odtok späť k srdcu. Tok krvi v žilách dolných končatín sa odohráva proti pôsobeniu gravitácie, lebo leží pod úrovni srdca. Srdce pumpuje krv, ktorá je tepnami rozvádzaná po celom tele. V tkanivách sa tepny mnohonásobne vetvia na sieť vlásočníc, v ktorých dochádza k výmene živín a kyslíka za kysličník uhličitý a odpadové látky. Odkysličenú krv zbierajú iné vlásočnice, ktoré sa zlievajú do stále väčších a väčších žíl a tie privádzajú krv späť do srdca. Toku späť smerom k srdcu napomáhajú podporné mechanizmy ako je napríklad práca svalov - pri svojom sťahovaní pri pohybe fungujú ako tzv svalová pumpa. Krv k srdcu sa teda dostáva pomocou tlaku svalov na žily. Ďalším dôležitým mechanizmom je dômyselný systém žilových chlopní, ktoré pôsobia ako jednosmerné záklopky. Medzi jednotlivými pulzmi chlopne vytvárajú akési vrecká, ktoré nepustia krv späť.

Pri vzniku kŕčovej žily dôjde najprv k poruche pevnosti žilnej steny. Tam, kde je stena oslabená, sa žily rozširujú a dochádza k poruche funkcie žilových chlopní. Kŕčová žila nemá chlopne správne uzavreté - krv sa nevracia správne späť a žila sa rozširuje. V rozšírených žilách chlopne nedomykajú a bránia tak spätnému toku krvi. Tá sa hromadí v žilách a tým ešte zvyšuje tlak na žilovú stenu. Dochádza k žilovej nedostatočnosti.

Rizikové faktory vzniku kŕčových žíl

  1. Genetické - kŕčové žily sú často dedičné. Títo ľudia majú zlé zloženie žilnej steny a dochádza tak k zhoršeniu pevnosti a ľahšiemu roztiahnutiu.
  2. Tehotenstvo - čím viackrát bola žena tehotná, tým častejšie trpí kŕčovými žilami. V tehotenstve na žily nepriaznivo pôsobia hormonálne zmeny, nárast hmotnosti a v neposlednom rade aj útlak panvových žil zväčšujúcou sa maternicou, ktorá bráni v riadnom odtoku krvi. Z týchto dôvodov sa každej žene v tehotenstve doporučuje nosiť podporné pančuchové nohavice.
  3. Obezita - väčšia telesná hmotnosť vytvára vyšší pretlak v žilách.
  4. Vyššia fyzická záťaž nôh - dlhodobé sedenie či státie - oproti tomu chôdza je prospešná. Typickou skupinou ľudí, ktorí trpia kŕčovými žilami sú servírky (čašník) a predavačky (predavači).
  5. Nevhodné oblečenie - lemy na ponožkách, podkolienkach a pančuchových nohaviciach, ktoré škrtia a akékoľvek iné úzke oblečenie sa stáva tiež rizikovým faktorom v tvorbe kŕčových žíl. Tiež topánky na vysokých podpätkoch nie sú z hľadiska kŕčových žíl vhodné.
  6. Nedostatok pohybu.
  7. Vek.
  8. Zápal - ten sa často podieľa na poškodení žilových chlopní.