Kompresívna terapia

Kompresívna terapia pomáha medzi najdôležitejší prvok v liečení ochorení žíl. Ak užívate akékoľvek venofarmaká, ich účinok nebude taký ako s nosením zdravotných kompresívnych pančúch. Správnym používaním zdravotných pančúch usmerníte tok v povrchových aj hlbokých žilách.

Kompresívna terapiapomáha pri poruchách žilno-svalovej pumpy, napomáha teda návratu krvi späť smerom k srdcu z dolných končatín. Jedná sa o jednoduchý a stále viac rozšírený spôsob liečenia všetkých štádií chronickej žilovej nedostatočnosti. Ide o nezastupiteľný druh liečby týchto ochorení.

Prečo je kompresívna terapia dôležitá?

Ak pacient nosí zdravotné kompresívne pančuchy sám pocíti znižovanie bolesti, ťažoby, tlaku alebo opuchu svojich nôh. Znamená to pre neho zlepšenie kvality života, kedy postupne ustupuje bolesť, úzkosť, ale aj poruchy spánku spôsobené nočnými kŕčmi.

V žilovom systéme človeka kompresívna terapia znižuje stupeň nedomykavosti žilových chlopní, znižuje tak riziko rozširovanie ciev, napomáha spätnému prúdeniu krvi - zlepšuje žilový návrat a zmenšuje tvorbu opuchu, zužuje rozšírené žily, zvyšuje rýchlosť prúdenia žilovej krvi, zvyšuje výkon žilno-svalovej pumpy.

Všetky výrobky Avicenum majú odskúšaný zostupný gradient tlaku smerom od členka hore. Kompresívne elastické pančuchy sa najčastejšie používajú u pacientov s primárnymi alebo sekundárnymi kŕčovými žilami, tehotenskými kŕčovými žilami, ako prevencia trombózy, pri opuchoch, pri všetkých dôsledkoch chronickej žilovej nedostatočnosti, po sklerotizácii a po chirurgickom žilovom zásahu.

Na noc je nutné kompresívne elastické pančuchy dávať dole.

Pančuchy sa delia do piatich tried podľa veľkosti tlaku, ktorý je v oblasti členka:

  • Kompresná trieda A (tlak 10 - 14 mmHg)
  • I. kompresná trieda (15 - 21 mmHg)
  • II. kompresná trieda (23 - 32 mmHg)
  • III. kompresná trieda (37 - 47 mmHg)
  • IV. kompresná trieda (nad 60 mmHg).